Μενού Κλείσιμο

Συνεργάτες

Το δικηγορικό γραφείο μας διαθέτει δίκτυο συνεργατών διαφόρων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε  επί μακρόν, για την διεκπεραίωση της υπόθεσής σας, πάντοτε υπό τη δική μας επίβλεψη και επιμέλεια. Ειδικότερα:

έμπειροι δικηγόροι σε ολόκληρη την επικράτεια
• δικαστικοί επιμελητές
• συμβολαιογράφοι
• καταξιωμένοι ιατροί όλων των ειδικοτήτων (ειδικά για περιπτώσεις τροχαίων)
• δικαστικοί πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, εκτιμητές ζημιών
• πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι
• μεσίτες
• λογιστές – φοροτεχνικοί
• μεταφραστές
• γραφολόγοι
• διαμεσολαβητές

Πρωταρχικός σκοπός μας είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον εντολέα μας, παρέχοντας αξιόπιστη και εγγυημένη υποστήριξη μέσα δίκτυο των συνεργατών μας.