Μενού Κλείσιμο

Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Μπλαζομύτης γεννήθηκε στα Γρεβενά το  1971.

 Είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,  μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,  και από το 2000 ασκεί μάχιμη δικηγορία μέχρι και σήμερα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στη δημόσια διοίκηση στο ΜΒΑ Program, University of Macedonia.

Με περισσότερα από 20 χρόνια ενεργούς και ουσιαστικής παρουσίας στο χώρο της μαχόμενης δικηγορίας και της δικαστηριακής πρακτικής παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στους περισσότερους τομείς του δικαίου, με προεξάρχουσα την ενασχόληση   στους τομείς του εμπορικού, του εταιρικού, του αστικού, του διοικητικού, του τραπεζικού  δικαίου,  καθώς επίσης στις μισθώσεις και αγορές ακινήτων από κατοίκους βαλκανικών και ευρωπαϊκών χωρών  στην Ελλάδα.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και γνωμοδοτήσεις, καθώς και δικαστηριακή εκπροσώπηση σε εταιρείες και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Από το 2007 έως και το 2014 διατέλεσε ειδικός συνεργάτης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Νομαρχίες και Δήμους)  για την παροχή υπηρεσιών και επιστημονικής συνδρομής σε εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα αναφορικά με τις οργανωτικές μονάδες της δημόσιας διοίκησης.