Μενού Κλείσιμο

Αρχική

  • Μάχιμη και Συμβουλευτική Δικηγορία

Σύγχρονο δικηγορικό γραφείο αποτελούμενο από επιστήμονες με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και όρεξη για την επίλυση ακόμα και των πιο περίπλοκων νομικών υποθέσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδίκευσή μας, οι Αγοροπωλησίες ακινήτων, η Έκδοση αδειών παραμονής σε αλλοδαπούς επενδυτές -ιδιοκτήτες (Golden Viza), οι Αποζημιώσεις Τροχαίων Ατυχημάτων, οι κάθε είδους συμβάσεις Δημόσιες και ιδιότητες (με ΟΤΑ. Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ. και ΤΡΑΠΕΖΕΣ ), οι Εισπράξεις Απαιτήσεων, το Εμπορικό Δίκαιο, οι Κληρονομικές Διαφορές, οι Οικογενειακές Διαφορές, το Ποινικό Δίκαιο, οι διαφορές κράτους – πολίτη, καθώς και Επιτροπές ( ΟΤΑ αρθ. 152) . Όλες μας οι υπηρεσίες παρέχονται μέχρι και τα ανώτερα δικαστήρια (Συμβούλιο της Επικρατείας και Άρειο Πάγο) και τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια.